Information Security Assessment

Wilt u weten of de beveiliging van uw informatie voldoende effectief is? Met een door Risk  Knowledge uitgevoerd assessment krijgt u snel een helder beeld van alle  informatie- en continuïteitsrisico’s. Op basis van interviews en documentatie onderzoek inventariseren wij hoe het gesteld is met uw informatiebeveiligingsbeleid en management systeem. Ook  kijken wij of de vertaalslag naar processen en procedures voldoende geborgd is. Naast  inzicht in de actuele status verkrijgt u concrete aanbevelingen voor mogelijke  verbeteringen. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Data Protection Impact Assessment 

Met het Data Protection Impact Assessment verkrijgt u inzicht in de mogelijke privacy impact op systemen en processen die binnen uw organisatie worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens. Naast  inzicht in de actuele status verkrijgt u concrete aanbevelingen voor mogelijke  verbeteringen. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

DigiD Assessment

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een jaarlijks terugkerend assessment dat alle organisaties die gebruik maken van een DigiD-koppeling moeten uitvoeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onze IT-auditors komen graag met u in contact (bel 040-254 44 30 of mail info@riskknowledge.nl) om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

VIPP Assessments

Doel van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is dat gezondheidszorgorganisaties een digitaliseringsslag doorvoeren om de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Onderdeel van de verschillende VIPP trajecten is dat u als zorgorganisatie aantoonbaar moet maken dat uw organisatie voldoet aan de VIPP vereisten. U moet hiervoor een onafhankelijke Register EDP-auditor [RE] een toets laten uitvoeren. Wij kunnen dat voor uw organisatie verzorgen en uitvoeren.

Project Risk Assessment

De praktijk leert dat ICT projecten zelden op tijd, binnen budget en met de gewenste  kwaliteit worden afgerond. Met de project management scan kunnen wij bij aanvang van  een project de daaraan gerelateerde risico’s gestructureerd inzichtelijk maken. Dit inzicht  stelt u in staat passende maatregelen te treffen om de risico’s te beperken. Meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info