IT Audit Risk Knowledge is gespecialiseerd in  het uitvoeren van IT audits en assessments .  Indien gewenst kunnen wij als  onafhankelijke partij een derde mededeling of assurance rapportage  van een IT auditor verstrekken (TPM,  ISAE3402, SOC2,  DigiD Assessment, VIPP Assessment, ..)  die u kunt communiceren met uw  klanten of belanghebbende partijen.
Informatiebeveiliging en Privacy Risk Knowledge is erop gericht  informatiebeveiliging en privacy te borgen als een proces in uw organisatie. Op deze manier  ontstaat een beheerst proces op basis van de managementcyclus: Plan, Do,  Check en Act.  Indien gewenst kunnen wij u helpen  met de opzet en uitvoering van dit  proces in relatie tot bijvoorbeeld de  implementatie van normen als ISO27001, ISO27701, ISO22301 en  NEN7510.
Risk Consultancy Risk Knowledge ondersteunt   organisaties bij het inventariseren en beheersen van risico’s op het gebied van uw automatisering en uw bedrijfsvoering.   Indien gewenst kunnen wij uw  organisatie ondersteunen bij het  optimaliseren en beheersen van uw  automatisering en bedrijfsvoering. Daarbij zijn wij onafhankelijk van leveranciers van  soft- en hardware.